• AUTOMATICKÉ PŘIŘAZENÍ E-MAILU A DOKUMENTŮ KE SMLOUVĚ
  • EVIDENCE E-MAILOVÉ KOMUNIKACE S KLIENTEM
  • JEDNODUCHÁ ADMINISTRACE DOŠLÝCH E-MAILŮ
  • MANUÁLNÍ KONTROLA AUTOMATICKY PŘIŘAZENÝCH DOKUMENTŮ

Rychlé ukládání dokumentů e-mailem

Nahrávat povinné dokumenty ke smlouvám je práce, kterou si s BrokerAdmin můžete ušetřit. Systému stačí jen poslat kopii e-mailu s přílohami, který běžně odesíláte klientům, když s nimi řešíte pojistné nebo jiné smlouvy. Sám už pak přílohy stáhne a nahraje ke smlouvě, ke které patří. 

Evidence e-mailové komunikace

Ukládání a automatické přiřazení e-mailové komunikace včetně příloh je funkce, která byla vytvořena na základě povinností finančně-poradenských firem, které vyplývají ze změny zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění a směrnice IDD. Kdykoliv pak nahlédnete do smlouvy v systému, můžete zobrazit veškerou komunikaci, nebo soubory. Takto například můžete doložit důkaz o obdržení povinných dokumentů týkajících se pojistné smlouvy klientem. 

Připravujeme: Správa a vytvoření povinných dokumentů

Abychom Vám a Vašim kolegům ušetřili čas jako je vyplňování zápisů z jednání, souhlasů s GDPR, investičními dotazníky a dalšími dokumenty, připravujeme pro Vás možnost vytvářet, editovat a generovat tyto dokumenty přímo v systému. Princip je jednoduchý, záznamy které vyplňujete denně vytvoříte a nastavíte v systému. Poradce pak již jen vyplní povinné údaje (podobně jako dotazník) a vygeneruje hotový dokument v podobě, kterou jste nastavili. Klient ho elektronicky podepíše, popřípadě vyplněný dokument klientovi pouze odešlete na e-mail. Automatické předvyplňování informací o klientovi, zprostředkovateli pojištění, popřípadě vázaném zástupci urychlují celý proces zpracování těchto dokumentů. Výhodou je také okamžité propsání změn, jakmile dokument změníte, poradci budou od okamžiku změny vyplňovat upravenou verzi dokumentu.

Chcete vědět více informací?

Jakékoliv další otázky s námi můžete probrat po telefonu, nebo nám napište zprávu pomocí formuláře.

Kontaktujte nás