• ÚROVŇOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ MARŽE
  • ÚROVŇOVÝ A INDIVIDUÁLNÍ STORNOFOND KATEGORIÍ
  • NASTAVENÍ OČEKÁVANÝCH PŘÍCHOZÍCH PROVIZÍ
  • LICENCE A PRODUKTOVÉ LICENCE PRODUKTU
  • PRIORITNÍ PRAVIDLA PŘÍCHOZÍCH PROVIZÍ

Marže finančních produktů

Produkty včetně kategorií a partnerů tvoří v našem systému jedno z nejdůležitějších nastavení pro správný rozpad došlých provizí. Mezi rozsáhlými možnostmi najdete nastavení úrovňových marží pro skupinu poradců na stejné úrovni. Pokud je třeba, můžete také využít nastavení individuální marže jednotlivým poradcům. 

Stornofond

Stornofondové účty poradců můžete spravovat automaticky, nebo manuálně. Automaticky se odvádí stornofond rovnou při rozpadu provizí nastavením stornofondu úrovním poradců nebo individuálně dle potřeb organizace. Konkrétní úpravy na účtech poradců je pak možné provádět mimo tato nastavení. Můžete na účty peníze vkládat i z nich ubírat a to jak s možností související vyrovnávací provize nebo bez. 

Nastavení do posledního detailu

Aby systém mohl dělat co nejvíce práce za Vás, můžete u produktů nastavit například licence, které má hlídat, nebo očekávané procento příchozích provizí. Pro další pokročilá nastavení slouží také prioritní pravidla provizí, koeficienty při záporné provizi, nebo různé možnosti manažerského vyplácení provizí. Všechna tato nastavení za Vás hlídají, aby všechny provize byly vyplaceny ve správné výši a abyste byli upozorněni v případě jakýchkoliv odchylek od klasických provizních rozpadů. 

Chcete vědět více informací?

Jakékoliv další otázky s námi můžete probrat po telefonu, nebo nám napište zprávu pomocí formuláře.

Kontaktujte nás